Kapcsolat

FELELŐS KIADÓ:
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ)
POSTACÍM:
1088 Budapest, Vas u. 12. II/2.
SZERKESZTŐSÉG:
ALAPÍTÓ:
MERIDA PRESS Kft.
MŰVÉSZETI VEZETŐ:
Lévai András ([email protected])
ÉRTÉKESÍTŐ:
FŐSZERKESZTŐ:
Kocsis Noémi ([email protected])
SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGOK:
Bánhidy János, dr. Borosnyay Zoltán,
Haag János, Hartdégen Gergely,
Prof. Dr. Kovács Kornél, Makó Balázs,
Markó Csaba, Mányi István,
Szabóné dr. Smid Mária, Tihanyi Ervin
dr. Vitányi Márton
SZAKMAI TANÁCSADÓ:
Markó Csaba
OLVASÓSZERKESZTŐ:
Czímer Krisztina ([email protected])
NYOMDA:
Pauker Nyomdaipari Kft.
TERJESZTŐ:
Magyar Posta Zrt. Központi Hírlap Iroda
ELŐFIZETÉS A KIADÓNÁL:
ELŐFIZETÉSI DÍJ 2022:
6 lapszám: bruttó 9 060 Ft (postaköltséggel)